Banenafspraak en Quotumheffing

Sinds mei 2015 is de Wet Banenafspraak van kracht. Dit houdt in dat er tot 2025 door het bedrijfsleven 100 000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd moeten worden. Als dit niet gehaald wordt, komt er vanaf 2018 een quotum arbeidsbeperkten wat bedrijven met meer dan 20 werknemers verplicht een bepaald percentage arbeidsbeperkten in dienst te nemen. De kandidaten die meetellen voor deze banenafspraak zijn opgenomen in het doelgroepregister. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen met een Wajong-status, Bijstand-status en mensen uit de Wet Sociale Werkvoorziening. Als je als werkgever mensen uit deze doelgroep aanneemt, zitten hier financiële voordelen aan, zoals:

 • Proefplaatsing: De werknemer werkt 2 maanden met behoud van uitkering, 
         zodat de werkgever in die tijd kan bepalen of de kandidaat geschikt is voor het werk;
 • No-risk polis: Als de werknemer ziek wordt, worden de loonkosten overgenomen door het UWV;
 • Mobiliteitsbonus: De werkgever krijgt korting op premies die betaalt moeten worden aan de Belastingdienst;
 • Loondispensatie: Indien de werknemer minder werk aankan dan andere werknemers kan hiervoor loondispensatie worden aangevraagd. 
         Een deel van het loon wordt dan door het UWV aangevuld;
 • Jobcoach: Er is recht op begeleiding voor de werknemer, zodat hij beter deel kan nemen aan het arbeidsproces.

  (Bron: www.werk.nl).

  Naast de arbeidsbeperkten die in het doelgroepregister staan, is er een hele grote groep talent met een arbeidsbeperking die niet onder de Wet Banenafspraak valt maar wel heel veel potentie heeft voor werkgevers. Denk hierbij aan mensen met een WIA-status. Dit zijn mensen die op latere leeftijd te maken kregen met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld door een ongeval. Deze mensen hebben zich prima kunnen ontwikkelen, ze hebben bijvoorbeeld een opleiding op HBO- of WO-niveau kunnen afronden en hebben een mooie start van hun carrière gehad. Alleen kunnen zij dit werk nu niet meer doen of hebben zij aanpassingen nodig. Independent Ability daagt opdrachtgevers uit om naast de kandidaten uit het doelgroepregister ook te kijken naar deze andere grote groep talent met een arbeidsbeperking.
Recente vacatures
Er zijn geen vacatures
Alle vacatures
Vacatures zoeken
Independent Recruiters Groep BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close